Get Adobe Flash player

Sprzedaż węgla od 1 września 2014 r.

Informujemy, że od dnia 1 września 2014 roku, załadunek i sprzedaż węgla odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w systemie 2-zmianowym. Kasa czynna w godzinach od 6.00 do 20.00.

Elektrownia Bełchatów i Kopalnia Turów Filarami Polskiej Gospodarki

Oddziały PGE Górnictwo i Energetyka konwencjonalna S.A. – Elektrownia Bełchatów i Kopalnia Węgla Brunatnego Turów otrzymały tytuły „Filar Polskiej Gospodarki 2014” znajdując się w ścisłej czołówce IX edycji rankingu przygotowanego przez redakcję dziennika „Puls Biznesu” i firmę badawczą ARC Rynek i Opinia.

Przedsiębiorstwa wyróżnione jako Filary Polskiej Gospodarki cechują się stabilnością i mają znaczący udział w rozwoju regionów. Wyróżnienie jest tym cenniejsze, że docenili je przedstawiciele władz samorządowych z województwa łódzkiego i dolnośląskiego – prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie gmin oraz starostowie powiatów. W ich oczach Elektrownia Bełchatów i Kopalnia Turów zostały uznane za liderów województw i wzór do naśladowania. To już drugie takie wyróżnienie dla KWB Turów, a trzecie dla Elektrowni Bełchatów.

KWB Turów w województwie dolnośląskim zajęła 2 miejsce, a Elektrownia Bełchatów 3 lokatę w województwie łódzkim. Oddziały doceniono za wspieranie i promowanie zatrudnienia w regionie, rozwój przedsiębiorczości, a jednocześnie za zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.

W uroczystej gali wręczenia nagród, która odbyła się 23.05.2014 r. w Warszawie wzięli udział Marek Ciapała dyrektor Oddziału Elektrownia Bełchatów oraz Cezary Bujak dyrektor KWB Turów. 

Komunikat PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna w sprawie dobrowolnego zbycia akcji PGE GiEK na rzecz PGE

W związku z wystosowanym w dniu 23 grudnia 2013 r. przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE) zaproszeniem do składania dobrowolnych ofert sprzedaży akcji PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (PGE GiEK), Centralny Dom Maklerski Pekao S.A (CDM), w okresie od dnia 2 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r. przyjmował oferty sprzedaży akcji PGE GiEK po cenie 25,19 złotych za 1 akcję na rzecz PGE.

Z uwagi na fakt, że nie wszyscy zainteresowani zdążyli w wymienionym terminie dopełnić formalności związanych ze sprzedażą akcji, jak również z uwagi na zapytania o możliwość zbycia akcji w późniejszym terminie, PGE postanowiła przedłużyć współpracę z CDM i tym samym umożliwić akcjonariuszom PGE GiEK przedstawienie oferty zbycia akcji PGE GiEK na rzecz PGE.

W związku z powyższym, akcjonariusze zainteresowani dobrowolnym zbyciem akcji PGE GiEK na rzecz PGE, po cenie 25,19 złotych za 1 akcję, mają w dalszym ciągu możliwość złożenia kierowanej do PGE oferty sprzedaży akcji, we wszystkich placówkach CDM w kraju, po wcześniejszym umówieniu terminu telefonicznie (kierunkowy 22) 591 25 95.

CDM do dnia 31 sierpnia 2014 r. będzie przyjmować oferty sprzedaży akcji PGE GiEK. Realizacja procesu i nabywanie akcji przez PGE będzie się odbywało na dotychczasowych zasadach zgodnie z zaproszeniem z dnia 23 grudnia 2013 r. Treść zaproszenia dostępna na stronach internetowych CDM (www.cdmpekao.com.pl), PGE (www.gkpge.pl) oraz PGE GiEK (www.pgegiek.pl), przy czym okres składania ofert zostaje wydłużony do dnia 31 sierpnia 2014 r., a oferty winny być ważne do dnia 30 września 2014 r.

PGE zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia okresu przyjmowania ofert oraz nieprzyjęcia ofert bez podawania przyczyn.

Zamówienia na odbiór węgla

Zamówienia na odbiór węgla w okresie 01.09.2014 r. – 31.05.2015 r. należy przesyłać na adres:
 
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Oddział KWB Turów
ul. Górników Turowa 1
59-916 Bogatynia 3
Dział Sprzedaży
 
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 75 77 35 584
 
Załącznik: zamówienie

KOMUNIKAT
PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna

Informujemy, że Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. obecnie przyjmuje zgłoszenia akcjonariuszy chcących złożyć ofertę zbycia akcji na rzecz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w Tymczasowym Punkcie Obsługi Klientów w Bogatyni. Zgłoszenia można dokonać wyłącznie telefonicznie po numerem: (kierunkowy 22) 591 25 95.

Czytaj więcej »